BSR đặt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 giảm “sốc” vượt dự báo

Sau một năm 2022 đạt kết quả kinh doanh tăng kỷ lục, Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (UpCOM: BSR) đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận giảm “sốc” đến 89%.

Theo kế hoạch kinh doanh tạm thời mới công bố, BSR đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 95.545 tỷ đồng, giảm gần 43% so với doanh thu thực hiện được của năm 2022. Lợi nhuận sau thuế chỉ 1.628 tỷ đồng, giảm “sốc” tới 89% so với lợi nhuận đạt được của năm trước.

BSR đặt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 giảm “sốc” vượt dự báo

Lọc hóa Dầu Bình Sơn đạt kế hoạch kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận giảm “sốc” đến 89%.

Riêng công ty mẹ, BRS đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 95.371 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.725 tỷ đồng. BSR đưa ra kế hoạch trên dựa trên giả định giá dầu Brent là 70 USD/thùng và tỷ giá quy đổi USD/VND là 23.300 đồng.

Về chỉ tiêu tiêu thụ và sản xuất, BSR đặt kế hoạch sản lượng hơn 5,6 triệu tấn thành phẩm. Trong đó, cao nhất là dầu diesel chiếm hơn 2,36 triệu tấn, xăng RON 95 đạt 1,38 triệu tấn, RON 91/92 gần 789 nghìn tấn.

Về kế hoạch đầu tư, trong năm 2023, doanh nghiệp dự kiến chi gần 1.623 tỷ đồng cho đầu tư. Trong đó, chiếm 955 tỷ đồng dành cho Dự án Nghiên cứu mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; gần 579 tỷ đồng, doanh nghiệp sủ dụng để mua sắm trang thiết bị và tài sản cố định.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2022, BSR đạt 167.123 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 65% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 14.393 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần so với lợi nhuận đạt được của năm 2021. Đây cũng là năm lãi kỷ lục của doanh nghiệp ngành lọc hóa dầu này.

Giải trình cho kết quả kinh doanh đột biến trên, BSR cho rằng, do trong năm 2022, khoảng chênh lệch giữa giá dầu và giá các sản phẩm chính tốt hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm trong năm cũng tăng khoảng 580 nghìn tấn so với năm 2021, cũng góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

BSR đặt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 giảm “sốc” vượt dự báo

Lịch sử giao dịch cổ phiếu BSR trên sàn UpCOM.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của BSR cũng tăng 16,5% so với đầu năm, lên 77.796 tỷ đồng; Tiền và tương đương tiền cũng tăng 6.506 tỷ đồng, lên 22.853 tỷ đồng, chủ yếu là do tăng các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng tại các ngân hàng. Hàng tồn kho cũng tăng gần 58% so với đầu năm, lên 16.349 tỷ đồng.

Bên nguồn vốn, nợ phải trả giảm 8% xuống 26.881 tỷ đồng, chiếm 34,6% tổng nguồn vốn. Vay nợ tổ chức tín dụng giảm 8,9% xuống 8.945 tỷ đồng, toàn bộ là vay nợ ngắn hạn. Trong năm 2022, công ty đã hoàn thành trả xong nợ vay dài hạn đầu tư nhà máy.  Vốn chủ sở hữu đạt 50.915 tỷ đồng, tăng 35,5% và chiếm 65,4% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu được bổ sung lớn từ nguồn lợi nhuận đạt được trong kỳ.

Nhìn vào kết quả kinh doanh đột biến của năm 2022 và bối cảnh thị trường vàng đen 2023 được dự báo không còn sóng lớn như trước, BSR đặt chỉ tiêu giảm là điều không gây bất ngờ đối với giới đầu tư cũng như cổ đông. Tuy nhiên, việc đặt mục tiêu lợi nhuận giảm “sốc” tới 89% đã vượt cả dự báo của các công ty chứng khoán.

Cụ thể, Chứng khoán MBS cho biết, sau một năm sản xuất kinh doanh đạt kết quả vượt trội nhờ năng lực nội tại và thuận lợi của thị trường, bước sang năm 2023, MBS đánh giá hoạt đông của công ty có những thuận lợi như: Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước vẫn tiếp tục tăng trưởng và đảm bảo cho tiêu thụ sản phẩm nhà máy thuận lợi với sán lượng cao.

BSR đặt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 giảm “sốc” vượt dự báo

Chứng khoán MBS dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2023 của BSR bằng 74% và 45% của năm 2022.

Nhà máy tiếp tục hoạt động ổn định, cung cấp ra thị trường sản phẩm tiêu chuẩn. Năm 2023 nhà máy sẽ dừng bảo dưởng tổng thể lần 5, sản lượng sản xuất và kinh doanh dự kiến giảm khoảng 15%, tương ứng sản lượng đạt được khoảng 5,95 triệu tấn.

Năng lực tài chính đang ngày càng lớn mạnh sau khi đạt được kết quả kinh doanh vượt trội trong năm 2022. Công ty không còn Nợ vay dài hạn, Nợ vay ngắn hạn giảm 8,9% xuống 8.945 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị Tiền tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 25.025 tỷ đồng. Dòng tiền hoạt động kinh doanh cả năm 2022 đạt 6.066 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ đối mặt với một số thách thức như: 1) Giá dầu biến động khó lường, biên lợi nhuận ngành lọc dầu trên thế giới đang điều chỉnh sau khi đạt mức đỉnh trong quý II/2022 sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty. 2) Công ty sẽ dừng nhà máy để thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5 làm cho sản lượng sản xuất và kinh doanh giảm khoảng 15%.

Từ những thuận lợi và thách thức nêu trên, MBS dự báo, sản lượng sản xuất và kinh doanh năm 2023 của BSR ở mức 5,85 – 5,95 triệu tấn sản phẩm lọc dầu các loại. Với kịch bản giá dầu Brent ở mức 85 – 90 USD/thùng, dự báo doanh thu có thể đạt mức 124.134 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6.842 tỷ đồng, lần lượt bằng 74% và 45% của năm 2022. Thu nhập mỗi cổ phần đạt mức 2.060 đồng.

Nguồn: diendandoanhnghiep.vn

Liên quan Bài viết

Tin mới