Vào danh sách bị thanh tra về cổ phần hóa, tài chính DIG có gì?

Mới đây, Chủ tịch HĐQT DIC Corp đã chính thức lên tiếng trấn an cổ đông sau thông tin doanh nghiệp sẽ bị Thanh tra Chính phủ thanh tra việc cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước.

Chủ tịch DIG: Thanh tra là bình thường

Theo đó, trong Thư gửi cổ đông, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Corp (HoSE: DIG) Nguyễn Thiện Tuấn cho biết, ngày 27/02/2023, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố quyết định Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Vào danh sách bị thanh tra về cổ phần hóa, tài chính DIG có gì?

Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Thiện Tuấn đã lên tiếng trấn an cổ đông sau thông tin doanh nghiệp sẽ bị thanh tra.

Ông khẳng định, đây là hoạt động rất bình thường của Thanh tra Chính phủ trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đã đăng các thông tin làm hoang mang trong cộng đồng các cổ đông của DIC Group.

Liên quan đến công tác cổ phần hóa, Chủ tịch DIC Corp cho rằng, đây là chủ trương đúng đắn của Nhà nước vì DIC không phải là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực then chốt, thiết yếu đối với nền kinh tế như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp điện, nước, xăng dầu, quốc phòng,…

Ngày 22/08/2007, Ban chỉ đạo cổ phần hóa DIC có Văn bản số 430/DIC Corp-BCĐ gửi Bộ Xây dựng về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng và ngày 15/10/2007, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1302/QĐ-BXD về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ: Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng.

Tiếp theo, cổ phiếu DIC được chào bán lần đầu ngày 26/11/2007 trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM. DIC Corp đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào ngày 13/03/2008 và tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu ngày 23/02/2008. Ngày 18/04/2014, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã kiểm tra xác định vốn nhà nước bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng sang Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển dây dựng. Ngoài ra Kiểm toán Nhà nước khu vực IV đã kiểm toán tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần.

Liên quan đến công tác thoái vốn Nhà nước, ông Nguyễn Thiện Tuấn cho biết, căn cứ chỉ đạo tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại DIC ngay trong năm 2017, sớm hơn so với kế hoạch yêu cầu thoái vốn trong năm 2018 theo đúng thẩm quyền, đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2017-2020, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác theo Nghị quyết số 12/NQTW của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020.

Ngày 28/11/2017, Bộ Xây dựng đã thoái vốn Nhà nước tại DIC Corp, cổ phiếu DIG được bán theo phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM, số tiền thu được từ thoái vốn đã nộp về Quỹ HTSX và PTDN.

Ngày 26/12/2017, Bộ Xây dựng có Văn bản số 39/BXD-QLDN chấp thuận kết quả thoái vốn Nhà nước tại DIC, xác nhận số tiền DIC đã nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và PTDN là 2.274.496.752.798 đồng tại Ủy nhiệm chi ngày 14/12/2017 của CTCP Chứng khoán MB theo đúng quy định. Ngày 06/01/2018, DIC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, Bộ Xây dựng chính thức không còn là cổ đông tại DIC.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra công tác cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước, Chủ tịch DIC Corp cho biết, Đoàn kiểm toán Nhà nước tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2007 của DIC (niên độ báo cáo tài chính năm 2007 của DIC bắt đầu từ 01/01/2007 đến 12/03/2008). Như vậy, Trong giai đoạn cổ phần hóa doanh nghiệp tại DIC, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán Báo cáo tài chính.

Tiếp theo, Thanh tra Chính phủ cũng tổ chức Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Sông Đà, DIC là đơn vị thành viên của Tập đoàn Sông Đà và đã ban hành Kết luận thanh tra số 343/KL-TTCP ngày 23/02/2012.

Ngoài ra, các Bộ đã hướng dẫn, tham gia ý kiến một số nội dung trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ số 343/KL-TTCP như: Văn bản số 232/BTC-CĐKT ngày 10/01/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chính sách ghi nhận doanh thu; Văn bản số 13224/BTC-TCDN ngày 01/10/2012 v/v tham gia ý kiến về một số nội dung trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ; Văn bản số 18196/BTC-TCDN ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng v/v tham gia ý kiến dự thảo bổ sung báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra tại Tổng công ty CP DIC.

>>>DIC Corp chật vật tăng vốn

Vào danh sách bị thanh tra về cổ phần hóa, tài chính DIG có gì?

Trên thị trường, cổ phiếu DIG đang giao dịch quanh vùng giá 12.650 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 87% so với đỉnh giá thiết lập hồi đầu năm 2022.

Báo cáo số 2524/BC-TTCP ngày 09/10/2017 của Thanh tra Chính phủ v/v kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Sông Đà và một số đơn vị thành viên.

Văn bản số 2659/BXD-KHTC ngày 08/11/2017 của Bộ Xây dựng v/v báo cáo kết quả xử lý Kết luận thanh tra số 343/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ tại Tổng công ty DIC.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Nội chính TW, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và Viện KSND Tối cao, Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã điều tra, xác minh làm rõ các kiến nghị theo Kết luận thanh tra số 343/KL-TTCP.

“Như vậy, các nội dung liên quan đến công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã được thanh tra, kiểm toán,… và đã được các cơ quan quản lý Nhà nước như Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, hướng dẫn, tham gia ý kiến cũng như điều tra của Cơ quan công an kết luận DIC thực hiện theo đúng quy định và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ”, Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Thiện Tuấn khẳng định.

Chủ tịch DIC Corp cũng trấn an cổ đông rằng, hiện nay, Nhà nước đang có chủ trương rà soát lại toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước trước đây nên không chỉ riêng DIC mà rất nhiều doanh nghiệp đều thuộc đối tượng được Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát. Đây là hoạt động thường kỳ của Thanh tra Chính phủ cũng như các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

Chật vật với kinh doanh

Đồng thời, ông cũng khẳng định, trong các quá trình thanh tra nêu trên, doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, triển khai tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Hiện nay, Ban Lãnh đạo DIC cũng đang nỗ lực tối đa để đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này và mong cổ đông bình tĩnh trước tình hình nhiễu loạn thông tin hiện nay, an tâm và cùng tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp như thời gian qua.

Về kết quả kinh doanh, cả năm 2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.909 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 144 tỷ đồng, giảm 85% so với lợi nhuận đạt được của năm 2021. Riêng trong quý IV/2022, doanh nghiệp chỉ đạt vỏn vẹn 3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm gần như 100% so với cùng kỳ năm 2021 (quý IV/2021 đạt 814 tỷ đồng).

Mặc dù kết quả kinh doanh kém sắc, nhưng tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái, Chủ tịch DIC Corp vẫn tự tin khẳng định với cổ đông là sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 (1.900 tỷ đồng), bất chấp tình hình chung và nhóm bất động sản đang gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ kết quả kinh doanh lao dốc mạnh, DIC Corp còn gặp vấn đề lớn với dòng tiền. Theo đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của doanh nghiệp này tiếp tục ghi nhận âm hơn 2.500 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2021 chỉ âm hơn 800 tỷ đồng.

Tổng tài sản của DIC Corp cũng giảm 12,5% so với hồi đầu năm, xuống còn 14.743 tỷ đồng. Trong đó, giảm nhiều nhất là khoản tiền và tương đương tiền, với mức giảm 75,4%, xuống còn 246 tỷ đồng; Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 26,6%, lên 4.347 tỷ đồng; Phải thu dài hạn giảm hơn 41%, xuống còn 2.381 tỷ đồng. Trong khi đó, hàng tồn kho tăng mạnh hơn 54%, lên 5.923 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp cũng giảm gần 24% so với hồi đầu năm, xuống còn gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ tài chính giảm 34%, xuống còn 2.840 tỷ đồng, do trong năm DIC Corp đã mua lại 2 lô trái phiếu phát hành vào năm 2021 với tổng số tiền mua lại là 1.600 tỷ đồng.

Do khó khăn về dòng tiền, năm 2022 cũng là năm DIC Corp chật vật với kế hoạch tăng vốn, khi doanh nghiệp này đã phải nhiều lần “nâng lên đặt xuống” với phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho chổ đông hiện hữu.

Ban đầu, DIC Corp chào bán với giá 30.000 đồng/cổ phiếu và dự định thu về 3.000 tỷ đồng nếu phát hành thành công. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, DIC Corp đã hạ giá chào bán xuống còn 20.000 đồng/cổ phiếu và cũng không lâu sau đó, doanh nghiệp này lại tiếp tục hạ giá chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ này xuống còn 15.000 đồng/cổ phiếu, bằng 50% giá chào bán ban đầu. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán này là 1.500 tỷ đồng, DIC sẽ sử dụng để đầu tư vào Dự án khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Kết thúc năm 2022, DIG ghi nhận đạt tổng doanh thu 1.909 tỷ đồng và lãi trước thuế 197 tỷ – lần lượt giảm 26% và 84% so với cùng kỳ, chỉ thực hiện được 38% kế hoạch doanh thu và 1/10 chỉ tiêu lợi nhuận.

Nguồn: diendandoanhnghiep.vn

Liên quan Bài viết

Tin mới