VCCI

Mời tham gia Hội thảo Phát triển Khu vực Đông Nam Á 2023 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)

Kính gửi các Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp:Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời các Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp tham dự Hội thảo Phát triển Khu vực Đông Nam Á 2023 của ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Thông tin sơ bộ như sau:Chủ đề: "Hướng tới một Đông Nam Á không...

Đọc thêm

Doanh nhân - Doanh nghiệp

Bất Động Sản

Đọc Nhiều

Công nghệ - Xe

Tiềm Năng Địa Phương

Giá Vàng Trong Nước

Tỷ Giá Ngân Hàng

Kết quả Xổ Số từ XOSO.COM